Výsledky hledání: poo

poo

poo


 • poobědvat — have lunch
 • poobědvat — have some lunch
 • poobědvat — lunch
 • poocelovat — steel (v:)
 • poodstoupit — stand back (v:)
 • poohlédnout poohlédl — take a look back
 • pookřál — unbent (v:)
 • pookřát — unbend (v:)
 • Poole — Poole (n: [jmén.])
 • poolověný — leaded (adj:)
 • pooperačně — post-operatively (adv:)
 • pooperačně — postoperatively (adv:)
 • pooperační — post-operative (adj:)
 • pooperační — postoperative (adj:)
 • pooperační — surgical


ppoobedvat, 1. j. poobedvam
 poohlednout se, pric. poohledl se
 Poohri, -i s.; poohersky i poohersky
 pookrat, 1. j. pookreji i pookreju, 3. mn. pookreji i pookrejou; rozk. pookrej; pric. pookral; podst. jm. pookrani
 poopravit
 pootevrit, 1. j. pootevru, 3. mn. pootevrou; rozk. pootevri, pootevrete; pric. pootevrel, pootevren
 pootocit
 Podobne:
lLiverpool [-vrpul], -u m.; liverpoolsky
 Liverpool [-vrpul], -u m.; liverpoolsky
poo

Vložte hledané slovo::